سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

عنوان : قطع و جمع آوری درختان و شاخه های شناور در رودخانه توسط واحدخدمات شهرداری كتالم وساداتشهر
کد خبر : ۲۹۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ 
ساعت : ۱۰:۱۹:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0