دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : دیدارجناب شهردار و رئیس انتظامی از خانه هلال ساداتشهر
کد خبر : ۳۰۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۴۰:۱

امتیاز :  ۳/۶۷ |  مجموع :  ۳
بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0