دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : بازدید جناب شهردار و رئیس شورای اسلامی كتالم وساداتشهر از سطح شهر و كانال در حال احداث طلارسر
کد خبر : ۳۰۱۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۴۵:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0