دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : علف تراشی نقاط مختلف سطح شهر توسط واحد خدمات شهرداری كتالم وساداتشهر
کد خبر : ۳۰۱۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ 
ساعت : ۱۰:۴۶:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0