دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : بازدید امروز جناب رضوانی شهردار كتالم وساداتشهر از محل اجرای كارهای عمرانی و محل زباله
کد خبر : ۳۰۳۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ 
ساعت : ۱۲:۲۱:۵۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0