دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : بازدید جناب شهردار به اتفاق روئسای ادارات برق رامسر، كتالم و ساداتشهرواعضای محترم شورای شهر از میادین در حال احداث كتالم و ساداتشهر جهت برطرف كردن موانع و شروع احداث دو میدان
کد خبر : ۳۰۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۵۶:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0