دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : اسفالت خیابان بازار ساداتشهر و جدول گذاری خیابان اصلی دوراهی كتالم و احداث كانال جهت هدایت آبهای سطحی توسط واحد عمران شهرداری كتالم وساداتشهر
کد خبر : ۳۰۴۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۹:۵۶:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0