سه‌شنبه, 4 تير 1398

عنوان : تغییر و تحول در واحدهای درآمد و خدمات شهری شهرداری كتالم وساداتشهر
کد خبر : ۳۰۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۳۴:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰طی حکمی از سوی مجتبی رضوانی و در نشست شورای اداری شهرداری کتالم وساداتشهرآقای سعید مارکویی بعنوان مسئول واحد درآمد و آقای ابوالفضل رستم ساسانی بعنوان مسئول واحد خدمات شهری شهرداری منتخب گردیدند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0