سه‌شنبه, 4 تير 1398

عنوان : بخشی دیگر از عملكرد واحد خدمات شهری شهرداری كتالم وساداتشهر (علف تراشی ، شستشو و هرس درختان )
کد خبر : ۳۰۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۸:۵۵:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0