دوشنبه, 25 شهريور 1398

عنوان : احداث كانال جهت هدایت آبهای سطحی
کد خبر : ۳۱۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
ساعت : ۱۲:۴۱:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0