سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398

عنوان : گرامیداشت روز جهانی كارگر
کد خبر : ۳۱۲۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ 
ساعت : ۱۱:۰:۴۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستندزیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است

رسول گرامى اسلام دست کارگرى را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود
این دستى است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمى سوزاند
این دستى است که خدا و رسولش آن را دوست مى دارد
کسى که از دسترنج خود روزى اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد  


روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

بازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0