دوشنبه, 31 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۷:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۳۱۶۵
شب قدر است و نومیدی ندارد / كسی از بارگاه باری امشب فروغ رحمت و نور امید است / به هر جانب كه رو می آری امشب

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0