دوشنبه, 17 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۳:۸:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ 
  • کد خبر : ۳۱۷۵
آسفالت خیابان اصلی واقع در دوراهی كتالم توسط واحد عمران شهرداری كتالم وساداتشهر

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0