دوشنبه, 31 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۳:۸:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ 
  • کد خبر : ۳۱۷۵
آسفالت خیابان اصلی واقع در دوراهی كتالم توسط واحد عمران شهرداری كتالم وساداتشهر

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0