دوشنبه, 5 مهر 1400
  • ساعت : ۸:۴۰:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
  • کد خبر : ۳۲۰۱
هرس درختان و علف تراشی نقاط مختلف سطح شهر توسط واحد خدمات شهر

    

                                              

      

                                                  

        

      

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0