دوشنبه, 5 مهر 1400
  • ساعت : ۹:۱:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
  • کد خبر : ۳۲۰۲
اجرا و رنگ آمیزی آرامساز در نقاط حادثه خیز و خطرناك خیابان اصلی ، نصب علایم هشدار دهنده و آدرسینگ توسط واحد ترافیك

      

                                                     

        

                                                            

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0