Sunday, July 21, 2024
  • time : 08:51
  • Date : Sun Apr 21, 2024
  • news code : 3265
احداث كانال هدایت آبهای سطحی در محور اصلی همچنان ادامه دارد...

#در_مسیر_سازندگی
#عمران_آبادانی
باهم برای شهری اباد

گام به گام در راه سازندگی
همچنان ادامه دارد...

📣  پروژه احداث کانال هدایت آبهای سطحی  در محور اصلی توسط پیمانکار مربوطه و با نظارت واحد فنی و #عمرانی  👏

👌این پروژه با هدف دفع و هدایت آب‌های سطحی، حفظ بهداشت محیط زیست، ارتقا سطح کیفی و ایمنی ، توسعه زیر ساخت‌های شهری، رفع مشکل آب گرفتگی و جلوگیری از تجمیع لجنزار پس از سالها در مرحله اجرا می‌باشد.

🖇 جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی از جمله برنامه‌های مهمی است که با هدف کاهش خطرات احتمالی، ایجاد چهره بصری مناسب شهری و جلب رضایت شهروندان در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

photo_۲۰۲۴-۰۴-۰۶_۱۳-۲۷-۳۹.jpg     photo_۲۰۲۴-۰۴-۰۶_۱۳-۴۹-۱۶.jpg

photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۰_۱۲-۵۹-۰۶.jpg

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0