احمد خوش قلب
  شهردار کتالم و ساداتشهر

   


  news categories 
  احداث پل واقع در خیابان شهید نوری
  news code : 3270  |  event date : Sat Jul 20, 2024 08:10
  شروع پروژه احداث دیوارحفاظتی واقع در شیعه كلایه
  news code : 3269  |  event date : Sat Jul 20, 2024 07:53
  اصلاح هندسی در ورودی میانحاله
  news code : 3268  |  event date : Wed May 08, 2024 05:37
  رنگ آمیزی جداول بلوارها
  news code : 3267  |  event date : Sun Apr 21, 2024 05:34
  Page1of15123456...15.Next.GO     6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0