Sunday, July 21, 2024
  • time : 09:04
  • Date : Sun Apr 21, 2024
  • news code : 3267
رنگ آمیزی جداول بلوارها

#عمران_و_توسعه_شهری  

👌فعالیت های عمرانی در گوشه و کنار
شهر

 📣 رنگ آمیزی جداول بلوارها
به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر کتالم و ساداتشهر توسط پیمانکار مربوطه در حال اجرا می‌باشد

🔻رنگ جدولی، محافظ سطح جدول است و از یک سو عامل زیباسازی شهری نیز محسوب می شود، جداول شهر ها محدوده خیابان را مشخص می کنند و برای حفظ امنیت راه ها
از ارزش بالایی برخوردار هستند.

‼️ 👈مهم ترین ویژگی های رنگ جدولی چسبندگی و انعطاف مناسب، مقاومت در
برابر عوامل محیطی و تغییرات آب و هوایی، مقاومت در برابر آب و رطوبت و دوام و ماندگاری مناسب هستند.

photo_۲۰۲۴-۰۳-۲۴_۱۱-۴۷-۵۸.jpg   photo_۲۰۲۴-۰۳-۲۴_۱۱-۴۸-۰۲.jpg

photo_۲۰۲۴-۰۴-۰۲_۱۲-۴۴-۳۴.jpg    photo_۲۰۲۴-۰۴-۰۲_۱۲-۴۴-۴۶.jpg

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0